بعد از فعال سازی بازی های یوپلی بر روی استیم چکار کنیم ؟‌

✔️ کسانی که بازی های یوپلی را از طریق استیم خریداری می کنند در زمان لینک کردن استیم به یوپلی باید توجه داشته باشند که در اکانت یوپلی دیگری به جز اکانتی که مدنظرشان است برای لینک لاگین، نباشند تا اکانت ها درست لینک بشوند. اگر روی اکانت اشتباهی لینک انجام شود کاری از دست ما برنخواهد آمد و بازی در همان اکانتی که در زمان لینک باز بوده ثبت می شود!!